Amalapuram

St. Joseph’s House
Shantinagar, Karkayapeta
P.O. Amalapuram - 533201,
East Godavari Dist.,Andhra Pradesh
Tel: 08856 231409